NL EN
DONEER NU!

Hogere opbrengst alcoholaccijnzen eerste kwartaal

26 juli 2016

De opbrengst van de alcoholaccijnzen is in het eerste kwartaal van 2016 duidelijk hoger dan die in het eerste kwartaal van 2015. In 2015 ging het om € 251 miljoen, dit jaar om € 264 miljoen, dat is een stijging met ruim 5%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Kijk je echter naar de accijnsopbrengsten van de drie soorten alcoholhoudende drank afzonderlijk, dan zie je dat de accijnsopbrengst op gedistilleerde dranken ('alcoholaccijns') behoorlijk is gestegen, evenals die op wijn, inclusief prosecco en champagne. De opbrengst van de bieraccijns is beduidend lager.

Hogere opbrengst alcoholaccijnzen eerste kwartaal

Laatste nieuws