NL EN
DONEER NU!

Alcohol kost samenleving netto zo'n 2,6 miljard euro

3 oktober 2016

Alcohol kost samenleving netto zo'n 2,6 miljard euro Voor het eerst zijn de kosten van het alcoholgebruik in Nederland grondig in beeld gebracht. Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks zo'n 2,6 miljard euro. Dat blijkt uit een uitvoerige kosten-batenanalyse die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag publiceert. Het is de eerste keer dat de kosten en opbrengsten van alcoholgebruik in Nederland zo grondig in beeld zijn gebracht.

De totale kosten bedroegen in peiljaar 2013 8,1 miljard, maar omdat daar zo'n 5,5 miljard aan baten vanaf gaat, blijft onder de streep dit bedrag over.

Vroegtijdige sterfgevallen zijn met 2,1 miljard euro verantwoordelijk voor de grootste kostenpost. Zo overlijden er jaarlijks bijna drieduizend Nederlanders aan alcoholgerelateerde kanker.
Productiviteitsverliezen volgen met 1,9 miljard op de voet. Met name de tien uren per jaar waarin Nederlanders er als gevolg van alcohol op hun werk de aandacht niet bij hebben, of helemaal niet kunnen werken, zorgen hiervoor. Verlies van kwaliteit van leven stelt het RIVM op 1,1 miljard.

Ook de inzet van politie en justitie (1,5 miljard), kosten als gevolg van verkeersongevallen (1 miljard) en zorgkosten (0,4 miljard) drukken stevig op de rijksbegroting. Dat de netto uitgaven aan zorg relatief laag zijn, komt volgens het RIVM door de positieve effecten van matig alcoholgebruik op hart- en vaatziekten en diabetes type II, wat 872 miljoen aan potentiële ziektekosten zou besparen.

Het lijstje met baten is tamelijk beperkt en bestaat onder meer uit wat de ondernemers (700 miljoen) en de schatkist "verdienen". Verder heeft het RIVM berekend wat het 'consumentensurplus' is: dat zijn de netto baten die consumenten hebben. Dat is de waarde die ze aan alcoholgebruik toekennen, minus wat zij er daadwerkelijk aan uitgeven.

Bron: trouw.nl.

Update: Januari 2019 is een herziene versie van dit rapport gepubliceerd. Geadviseerd wordt de gegevens uit die herziene versie te gebruiken.

maatschappelijke-kosten-baten-analyse-rivm-.pdfmaatschappelijke-kosten-baten-analyse-rivm-.pdf (1,63 MB)

Laatste nieuws