NL EN
DONEER NU!

Preventiebudget wordt zwaar gekort in hoofdlijnenakkoord

16 mei 2024

Preventiebudget wordt zwaar gekort in hoofdlijnenakkoord Het ziet er somber uit voor preventie. In de komende regeerperiode is er weinig geld meer voor publieke gezondheid en preventieprojecten. Dit ondanks het feit dat er in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is opgenomen dat preventie meer centraal komt te staan. Dat bleek vandaag tijdens een debat in de Tweede Kamer over leefstijlpreventie.

Het overgrote deel van de leefstijlpreventieprojecten (totaal 230 miljoen euro) is incidenteel gefinancierd. Als er geen nieuwe middelen komen, zal een aanzienlijk deel van deze projecten verdwijnen. Verder is er tot 300 miljoen euro per jaar minder voor publieke gezondheid, wordt er 10% gekort op alle specifieke uitkeringen en wordt er maar liefst 1 miljard euro bezuinigd op structurele subsidies, waaronder die voor gezonde leefstijl, inclusiviteit, participatie en medezeggenschap. "Er blijft niet veel over van de preventiegelden", aldus de huidige staatssecretaris Maarten van Ooijen. Hoe e.e.a. precies zal uitpakken, is nu nog niet duidelijk, omdat het nieuwe akkoord slechts hoofdlijnen bevat.

Danielle Jansen van NSC, pleitbezorger van preventie, vindt het "lastig". Ze noemt de situatie ook "heel erg pijnlijk". "Er moesten keiharde maatregelen worden genomen en er moest worden gesneden in het budget. Ik weet dat er een heleboel budget verloren gaat. Er blijft nog wel iets over, hopelijk kunnen we daar nog iets mee." Jansen benadrukte dat alle regeringspartijen bestaanszekerheid wel heel belangrijk vinden. Het maken van gezonde keuzes en minder stress zijn hele belangrijke voorwaarden voor gezondheid. Zo uitgelegd zou je dit ook onder preventie kunnen scharen, volgens Jansen.

In het debat kwamen enkele specifieke leefstijlgebieden aan de orde. Wat betreft het alcoholdossier vroeg kamerlid Ismail El Abassi (DENK) aan de staatssecretaris wat er gedaan gaat worden om alcoholgebruik actiever te ontmoedigen. Daarbij wees hij erop dat alcohol carcinogeen is en het gebruik ervan leidt tot verkeersongelukken. De staatssecretaris gaf aan dat hij in zijn laatste weken weinig meer kan bereiken. Het is aan het volgende kabinet. Er komt nog een tweeminutendebat, aangevraagd door Kamerlid Harmen Krul (CDA). Dat betekent dat er nog moties zullen worden ingediend.

Bron: skipr.nl.

coalitieakkoord-2024-2028-hoop-lef-en-trots-3.pdfcoalitieakkoord-2024-2028-hoop-lef-en-trots-3.pdf (866 kB)

Laatste nieuws