NL EN
DONEER NU!

Tijd voor ‘#StopSoberShaming’ in Nederland?

29 mei 2023

In Engeland werd in juni 2021 de campagne ‘#StopSoberShaming’ gelanceerd. Is het ook tijd voor #StopSoberShaming in Nederland? Dat vragen Ahmed Bayourny en Abel van de Grift zich af in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Helaas heersen er nog steeds stigma’s rond het niet of minder drinken van alcohol. Dat komt omdat in westerse landen, zo ook in Nederland, sociale druk nog steeds een grote rol speelt bij de consumptie van alcohol. Deze druk kan ervoor zorgen dat mensen die niet of minder willen drinken barrières ervaren om nuchter te blijven, of vervallen in schadelijke alcoholconsumptiepatronen. De literatuur laat zien dat de druk om te drinken hoger is bij mannen dan bij vrouwen. Grote hoeveelheden drinken zonder zelfcontrole te verliezen wordt bij mannen gezien als een hegemonische masculiene eigenschap en bij vrouwen als beschamend of onzedelijk.

De Engelse #StopSoberShaming campagne heeft als doel bewustzijn hieromtrent te creëren. Het gaat bijvoorbeeld om niet-drinkers die voortdurend hun gedrag moeten rechtvaardigen en zich daarom sociaal terug trekken. Een initiatief om dit te doorbreken verdient ook in Nederland meer aandacht. De auteurs pleiten er voor #StopSoberShaming ook hier toe te passen.

Bron: ntvg.nl.

Laatste nieuws