NL EN
DONEER NU!

Rechter: “Van Ooijen legde terecht bestuurlijke boete op”

4 april 2024

Rechter: “Van Ooijen legde terecht bestuurlijke boete op” De rechtbank Noord-Nederland heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen gelijk gegeven. Die had een wijnverkoper twee bestuurlijke boetes en een last onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van artikel 2a, tweede lid, van de Alcoholwet, vanwege het aanbieden van wijn waarbij de indruk werd gewekt dat de drank daar meer dan 25% goedkoper is dan elders.

Volgens de rechter is de bepaling uit artikel 2a, tweede lid, van de Alcoholwet, anders dan de wijnverkoper betoogt, niet in strijd met het vrije verkeer van goederen zoals geldt in de Europese Unie. Het is immers in de visie van de rechtbank een verkoopmodaliteit in de zin van het Keck arrest. Ook is het niet discriminerend, want de bepaling in het tweede lid van artikel 2a geldt voor zowel Nederlandse, als buitenlandse ondernemingen die alcoholhoudende dranken aanbieden op de Nederlandse markt. Bovendien bestaat geen strijd met het lex certa-beginsel, dat vereist dat wetgeving duidelijk is.

De staatssecretaris heeft bij oplegging van de twee bestuurlijke boetes terecht geconstateerd dat de wijnverkoper de Alcoholwet heeft overtreden. In de wetsgeschiedenis van de Alcoholwet is duidelijk beschreven dat het verboden is alcoholhoudende drank aan te bieden of te verstrekken en daarbij de suggestie te wekken van een prijsvoordeel van meer dan 25%, ongeacht of zo'n prijsactie tijdgebonden is. Ook is duidelijk aangegeven dat het gaat om een vergelijking met de prijs die gewoonlijk elders wordt gevraagd.

De rechtbank is verder van oordeel dat de hoogte van de bestuurlijke boetes, zoals vastgesteld door de staatssecretaris, passend en geboden is. Ook bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat oplegging van de last onder dwangsom onredelijk is of dat de hoogte daarvan dient te worden gematigd.

Partijen kunnen nog in hoger beroep.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws