NL EN
DONEER NU!

Hersenstichting: uit huidige literatuur valt op te maken dat chronisch binge-drinken schadelijk is voor puberhersenen

3 december 2014

De Hersenstichting plaatst kanttekeningen bij de conclusies van het promotie-onderzoek van neuropsychologe Sarai Boelema waarover De Volkskrant vandaag publiceert. Uit wetenschappelijke onderzoeken tot nu toe bleek immers dat binge-drinken schadelijk effecten heeft op de hersenen van jongeren. Ook zijn er aanwijzingen dat regelmatig binge-drinken over een langere periode de ontwikkeling van de hersenen van jongeren verstoort.

De Hersenstichting gaf dit voorjaar het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP de opdracht te onderzoeken wat bekend is uit de wetenschappelijke literatuur over de effecten van alcohol op het puberbrein. Dit onderzoek is uitgevoerd door Jurriaan Witteman. Uit deze literatuurstudie kwam naar voren dat er na binge-drinken allereerst subtiele verstoringen meetbaar zijn in hersenstructuur en functie middels fMRI onderzoek en later ook op cognitieve tests die onder andere werkgeheugen en responscontrole ondersteunen.

Hoewel er behoefte is aan verder onderzoek, valt op grond van de huidige literatuur op te maken dat het waarschijnlijk is dat chronisch binge-drinken de neurocognitieve ontwikkeling van pubers negatief beïnvloedt.

141202-binge-drinken-richt-schade-aan-in-hersenen.docm141202-binge-drinken-richt-schade-aan-in-hersenen.docm (766 kB)

Laatste nieuws