NL EN
DONEER NU!

Scholen scherpen regels over roken en alcohol drinken verder aan

1 februari 2017

Bijna alle scholen staan het niet toe dat leerlingen alcohol drinken tijdens schoolse activiteiten. Dit is een enorme toename vergeleken met 2011, toen dit slechts op twee van de vijf scholen was verboden. Dit blijkt uit de factsheet over het beleid van scholen rond tabak, alcohol en cannabis van het Trimbos-instituut dat vandaag is verschenen.

Ook bij roken zijn de regels aangescherpt. In 2011 was het nog bij ruim een kwart van de scholen nergens op het schoolterrein toegestaan voor leerlingen om te roken, in 2015 was dit meer dan verdubbeld.

Meer scholen zijn aandacht gaan besteden aan alcoholpreventie in lespakketten, projecten of themadagen. Het percentage scholen dat voorlichting over alcohol aan leerlingen geeft steeg van 60% in 2007 naar 80% in 2015. Ook zijn scholen tussen 2007 en 2015 vaker ouderavonden over alcohol en roken gaan aanbieden.

Bron: trimbos.nl.

factsheet-het-beleid-van-scholen--rond-tabak-alcohol-en-cannabis.pdffactsheet-het-beleid-van-scholen--rond-tabak-alcohol-en-cannabis.pdf (7,29 MB)

Laatste nieuws