NL EN
DONEER NU!

Mag een verpleegkundige worden ontslagen omdat zij een alcoholverslaafde een glas wijn gaf?

26 september 2017

Mag een verpleegkundige worden ontslagen omdat zij een alcoholverslaafde een glas wijn gaf? Een psychiatrisch verpleegkundige staat tijdens een wandeling buiten de gesloten inrichting een (gedwongen opgenomen) patiënte toe om een glas wijn te drinken. Tijdens een wandeling enkele dagen later loopt de patiënte weg en wordt thuis in zeer beschonken toestand aangetroffen. Een klacht van de familie volgt en de werkgever wil de verpleegkundige ontslaan.

Volgens de werkgever heeft zij verwijtbaar gehandeld. Daarnaast zou de arbeidsverhouding verstoord zijn. Mag de verpleegkundige inderdaad worden ontslagen? De vraag is of de verpleegkundige bewust in strijd met de geldende regels en afspraken heeft gehandeld door de patiënte alcohol te gunnen en dit nadien niet te rapporteren.

De kantonrechter wees het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in 2016 af. In hoger beroep meent het Hof dat het enkele feit dat de verpleegkundige bekend was met de alcoholproblematiek van de patiënte, niet inhoudt dat zij had moeten weten dat het nuttigen van één glas wijn in een gecontroleerde setting evident contra geïndiceerd was. Dat stond ook niet in de behandelplannen. Wel had zij de alcoholconsumptie nadien in het multidisciplinaire behandelteam moeten melden. Hoewel de verpleegkundige in dit opzicht verwijtbaar heeft gehandeld, is het handelen in deze context van onvoldoende gewicht om ontbinding te rechtvaardigen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:848

Bron: businessinsider.nl.

Laatste nieuws