NL EN
DONEER NU!

Brouwers zijn petitie gestart tegen accijnsverhoging op bier

5 oktober 2023

De Nederlandse bierbrouwers zijn een petitie gestart tegen de voorgenomen accijnsverhoging op bier. Op Prinsjesdag kwam het kabinet met het voorstel de accijnzen op alle alcoholhoudende dranken per 1 januari met 16,2% te verhogen, primair ter dekking van de kosten van armoedebestrijding en secundair ter ontmoediging van het alcoholgebruik.

De verhoging komt voor wat betreft bier tegelijk met de reeds in 2021 aangenomen wijziging van de Wet op de Accijns met een nieuwe structuur van de bieraccijnsheffing per 2024. De nieuwe grondslag van de heffing wordt het alcoholgehalte. De oude grondslag met 4 categorieën bier, afhankelijk van het aantal graden Plato, komt te vervallen.

De poster van Nederlandse Brouwers waarin wordt opgeroepen de petitie te tekenen rept over "een verhoging van de belasting tot meer dan 50%". In een paar dagen tijd is de petitie al meer dan 20.000 keer getekend. De handtekeningen worden op 17 oktober aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het is juist dat de beide accijnsaanpassingen voor met name de zware bieren een forse procentuele verhoging betekenen van de accijns. Voor pils, het meest gedronken bier in Nederland (met over het algemeen een alcoholgehalte van 5%), zal de accijnsverhoging per flesje slechts zo’n 2 cent bedragen. Maar de hele zware bieren met een alcoholgehalte van 9% zullen door beide accijnsaanpassingen te maken krijgen met een stijging van de bieraccijns van bijna een dubbeltje (waar ook nog zo'n 2 cent btw bijkomt). De accijns op nóg zwaardere bieren (die overigens maar een heel klein gedeelte van de markt omvatten) zal navenant hoger worden.

De extra verhoging van de bieraccijns op vooral zware bieren past in het Nederlandse beleid om alcoholschade terug te dringen. Dan is het logisch dat je het accijnstarief koppelt aan het alcoholgehalte. Dat is ook al vanouds het geval bij de accijns op gedistilleerde dranken.

Bron: nederlandsebrouwers.nl.

Laatste nieuws