NL EN
DONEER NU!

Ierland wil waarschuwingsteksten over kanker op alle drankflessen

21 maart 2018

Ierland wil waarschuwingsteksten over kanker op alle drankflessen Gezondheidsfunctionarissen in Dublin willen dat op elke fles alcoholhoudende drank in Ierland komt te staan “er is een direct verband tussen alcohol en dodelijke vormen van kanker”. Alcoholproducenten zijn bang dat alcohol het nieuwe roken wordt.

Momenteel maken de producenten van wijn, bier en gedistilleerd zich zorgen over dreigende Europese regelgeving die hen dwingt om voedingsinformatie (ingrediënten en calorieën) op hun producten te vermelden. Ondertussen zijn gezondheidsfunctionarissen in Dublin bezig met wat voor de alcoholbranche het nachtmerriescenario is: verplichte kankerwaarschuwingen!

"Een lagere alcoholconsumptie is een belangrijke stap naar minder kanker", zei de Ierse minister van Volksgezondheid Simon Harris (foto) in februari, bij het aanhangig maken bij het Ierse Parlement van het wetsvoorstel dat – Europees gezien - strenge bepalingen bevat met betrekking tot alcoholetikettering, waaronder dus de verplichte waarschuwing over de link tussen drinken en kanker. "Dit is een mijlpaal in de volksgezondheidswetgeving die echt een verschil zal gaan maken voor wat betreft het verminderen van alcoholgerelateerde schade", voegde Harris eraan toe.

"Alcohol is geen tabak", laat Pierre-Olivier Bergeron, de secretaris-generaal van de Brewers of Europe, weten. Bergeron betoogt, net als anderen in de sector, dat tabak zelfs in kleine hoeveelheden, inherent schadelijk is, maar dat de risico's van alcoholgebruik voornamelijk te zien zijn bij hoge niveaus van alcoholgebruik.

Preventiefunctionarissen zijn het daar niet mee eens. Zij wijzen op studies van het International Agency for Cancer Research uit 2007, waaruit blijkt dat mensen die 50 of meer gram alcohol per dag consumeren een minstens twee tot drie keer groter risico lopen dan niet-drinkers op het ontwikkelen van hoofd- en nekkanker dan niet-drinkers.
De Million Women Study in het Verenigd Koninkrijk (waaraan meer dan 28.000 vrouwen met borstkanker deelnamen), schatte in 2009 dat elke 10 gram alcohol die per dag wordt geconsumeerd, in verband gebracht kan worden met een toename van 12% van het risico op borstkanker.
"Met slechts één alcoholhoudende drank per dag neemt het risico toe op slokdarmkanker, wereldwijd een van de dodelijkste kankers met een extreem slecht overlevingspercentage", zegt Markus Peck-Radosavljevic, een arts en vertegenwoordiger van United European Gastroenterology.

Lees verder: politico.eu.

Laatste nieuws