NL EN
DONEER NU!

Rijden onder invloed neemt toe in vrijwel elke regio

2 april 2021

Het aandeel bestuurders dat meer dan 0,5‰ (strafbaarheidsgrens in de wet voor ervaren bestuurders) heeft gedronken is gestegen van 1,4% in 2017 naar 2,3% in 2019.

In 2019 is de grootste stijging in overtredingen geconstateerd in de politieregio Rotterdam (van 1,7% in 2017 naar 5,5% in 2019). Maar ook in Midden Nederland (van 1,1 in 2017 naar 2,5% in 2019) en Oost-Brabant (van 1,1% in 2017 naar 2,5% in 2019) is het aandeel overtreders relatief sterk gestegen. De grootste daling van het aandeel overtreders is in Noord-Nederland (van 2% in 2017 naar 1,2% in 2019).

Beginnende bestuurders zijn minder vaak in overtreding. In 2019 heeft 2,3% van de beginnende bestuurders meer dan 0,2‰ geblazen. In 2017 was dit nog 2,6%. In 2019 blies 1,3% van de beginnende bestuurders meer dan 0,5 ‰. Dat was in 2017 1,2%.

In 2019 zijn 10.000 metingen uitgevoerd tijdens fuikcontroles, bestaand uit een aselecte steekproef op vooraf vastgestelde locaties van automobilisten die in de weekendnachten (vrijdag en zaterdag) tussen 22:00 en 4:00 uur aan het verkeer deelnamen. Tevens werd een vragenlijst afgenomen met kenmerken.

Verklaringen voor de toename en de grote regionale verschillen zijn er niet.

rijden-onder-invloed-in-nederland-2006-2019.pdfrijden-onder-invloed-in-nederland-2006-2019.pdf (596 kB)

Laatste nieuws