NL EN
DONEER NU!

Geen slijtersvergunning nodig voor pick-up-point

21 januari 2019

Geen slijtersvergunning nodig voor pick-up-point De rechtbank Oost-Brabant heeft geoordeeld dat er geen vergunning op grond van de Drank- en Horecawet nodig is voor een pick-up-point.

Het gaat om een beroepszaak van de Koninklijke SlijtersUnie tegen de burgemeester van Best die niet handhavend optrad tegen het door particulieren ophalen van sterke drank bij een pick-up-point van de Jumbo. Dat pick-up-point heeft geen Drank- en Horecawetvergunning. Er vindt wel leeftijdscontrole plaats.

De rechter is van oordeel dat het verstrekken van sterke drank niet behoort tot de bedrijfsuitoefening van het pick-up-point in Best. Het pick-up-point heeft geen sterke drank op voorraad, anders dan de voorraad die al door klanten via de website online bij Jumbo is gekocht en die bij het pick-up-point aan de klanten wordt overhandigd. Bij het pick-up-point kan dus geen bestelling voor sterke drank worden gedaan en evenmin worden aan het pick-up-point directe betalingen gedaan voor de verstrekking van sterke drank. Jumbo geldt in dit geval als de verstrekker van sterke drank en die beschikt over een vergunning.

Omdat het pick-up-point geen slijtersbedrijf uitoefent zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet was de burgemeester niet bevoegd om handhavend op te treden.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws