NL EN
DONEER NU!

Europese gezondheidsorganisaties roepen Bussemaker op jongeren beter te beschermen tegen reclame

16 mei 2017

Zeventien Europese gezondheidsorganisaties, waaronder het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, hebben minister Jet Bussemaker opgeroepen om in Brussel te pleiten voor een betere bescherming van jongeren in de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMSD). Deze richtlijn regelt op Europees niveau alle televisiediensten (zowel tv-omroepdiensten als on-demand tv en online videosharing platforms) en dus ook de kidsmarketing voor ongezond voedsel en alcohol via deze media.

De gezondheidsorganisaties vragen de minister zich in te zetten voor de volgende aanpassingen van het huidige voorstel:

1. Zorg dat kinderen zo min mogelijk worden blootgesteld aan kidsmarketing voor ongezonde producten. Dit kan door in elke lidstaat een tijdslot in te stellen, waardoor er pas reclame gemaakt kan worden na een bepaald tijdstip. Dit moet niet geregeld worden via zelfregulering, maar via wettelijke kaders.
2. Maak voor alcoholhoudende dranken en ongezond voedsel een uitzondering op de regels die gelden voor product placement en sponsoring. Nu gelden die uitzonderingen alleen voor tabak en geneesmiddelen.
3. Zorg dat lidstaten meer mogelijkheden krijgen om op te treden tegen overtredingen van de nationale regelgeving door een televisiestation gevestigd in een andere land, maar gericht op de eigen lidstaat. De inspanningen van regeringen om iets te doen tegen schadelijke (kids)marketing mogen niet worden ondermijnd door omroepen die in andere EU-lidstaten zijn gevestigd.

joint-letter-avmsd-jet-bussemaker.pdfjoint-letter-avmsd-jet-bussemaker.pdf (537 kB)

Laatste nieuws