NL EN
DONEER NU!

Alcoholmarketing leidt tot drankgebruik jongeren; meer regulering nodig, zeggen experts

24 februari 2020

De marketing van alcoholhoudende dranken is een van de oorzaken van alcoholgebruik door minderjarigen. Daarom moeten we af van de zelfregulering van de alcoholmarketing en wettelijk regelen dat jongeren minder aan alcoholboodschappen worden blootgesteld. Ook moet er wetgeving komen om de aantrekkingskracht van deze marketing bij jongeren te beperken.

Dat is de conclusie van James D. Sargent (van het C. Everett Koop Institute in Dartmouth) en Thomas F. Babor (van de Universiteit van Connecticut) in een speciale bijlage bij de Journal of Studies on Alcohol and Drugs over alcoholmarketing. Daarin zijn acht reviewartikelen opgenomen, waarin telkens een ander aspect van alcoholmarketing en alcoholgebruik onder jongeren aan de orde wordt gesteld. In totaal worden in de bijlage de resultaten van 163 onderzoeken naar alcoholreclame en alcoholconsumptie door jongeren samengevat.

De auteurs van de reviewartikelen gebruikten de Bradford Hill-criteria - een bekend kader om het causale verband tussen blootstelling aan het milieu en ziekte te toetsen - om te bepalen of marketing een oorzaak is van het alcoholgebruik door jongeren. Dezelfde criteria zijn gebruikt om vast te stellen dat roken een oorzaak van kanker is en dat tabaksmarketing een oorzaak is van roken door jongeren.

Sargent en Babor concluderen dat aan elk van de Bradford Hill-criteria is voldaan binnen de acht reviewartikelen, waardoor er nu overtuigend bewijs is dat blootstelling aan alcoholmarketing een oorzaak is van het beginnen met drinken tijdens de adolescentie en ook een oorzaak van binge drinking. Hoewel een dergelijke relatie eerder bekend was, is dit de eerste keer dat volksgezondheidsexperts expliciet concluderen dat reclame bij adolescenten alcoholgebruik veroorzaakt.

Daarom bevelen de auteurs onder meer het volgende aan:
- Overheden moeten - onafhankelijk van de alcoholindustrie - de blootstelling aan alcoholmarketing bij adolescenten beperken. "Hoewel wettelijke verboden kunnen worden omzeild", schrijven de auteurs, "suggereert onderzoek dat ze veel effectiever zijn dan vrijwillige codes."
- Er moet een groot internationaal panel van deskundigen op het gebied van de volksgezondheid worden bijeengeroepen om een bredere consensus te bereiken, met name met betrekking tot digitale marketing.
- Er is ook behoefte aan een internationaal verdrag om de marketing van alcohol te beperken volgens de lijnen van het Framework Convention on Tobacco Control.

Sargent, J.D., & Babor, T.F. (2020). The relationship between exposure to alcohol marketing and underage drinking is causal. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, Supplement 19, 113–124. doi:10.15288/jsads.2020.s19.113

Bronnen: medicalxpress.com en jsad.com.

Laatste nieuws