NL EN
DONEER NU!

Wijziging regeling toezichthoudende ambtenaren DHW

4 augustus 2014

Wijziging regeling toezichthoudende ambtenaren DHW In de regeling Toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet zijn enkele wijzigingen opgenomen. Per direct zijn de bevoegdheden voor artikel 45 geregeld, waardoor de in artikel 41 van de wet bedoelde ambtenaren ook belast zijn met het toezicht op de naleving van het alcoholverbod voor minderjarigen op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Hiermee verkrijgen die ambtenaren voor artikel 45 de bevoegdheid om elke plaats te betreden - met uitzondering van een woning - ook als er nog geen feiten of omstandigheden zijn die wijzen op overtreding van die bepaling.

Daarnaast vervalt - zoals reeds eerder bekend gemaakt - per 1 oktober 2014 de overgangsregeling voor het behalen van het DHW examen. Dit betekent dat toezichthouders vanaf 1 oktober 2014 eerst met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet moeten hebben afgelegd, alvorens ze als zodanig kunnen worden aangewezen.

Bron: handhavingdhw.nl.

regeling-houdende-wijziging-van-de-regeling-toezichthoudende-ambtenaren-dhw.pdfregeling-houdende-wijziging-van-de-regeling-toezichthoudende-ambtenaren-dhw.pdf (24,8 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl