NL EN
DONEER NU!

Taskforce Regeldruk: schrap inrichtingseisen Drank en Horecawet

27 september 2013

Met de nieuwe Drank- en Horecawet is het vergunningstelsel vereenvoudigd en zijn er minder administratieve lasten. De Taskforce Regeldruk wil nu dat minister Schippers óók de zogenaamde inrichtingseisen schrapt.

Waar gaat het om? De Drank- en Horecawet stelt eisen aan het gebouw en de ruimte waarin horecazaken en slijterijen zijn gevestigd. Zulke eisen staan ook al in het Bouwbesluit. De eisen op grond van de Drank- en Horecawet zijn meestal aanvullend op die van het Bouwbesluit. Deze aanvullende eisen kosten – aldus de Taksforce Regeldruk – de ondernemer tijd en geld. Daarom wordt het ministerie van VWS gevraagd deze inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet te schrappen.

STAP is van mening dat het stellen van aanvullende eisen op grond van de Drank- en Horecawet (met name de oppervlakte-eisen, maar ook die over de situering van slijterijen bij supermarkten) alleszins gerechtvaardigd is en dat het ongewenst zou zijn om de inrichtingseisen te schrappen. Als deze eisen komen te vervallen kan je immers weer kleine huiskamercafés krijgen en ook 'natte' horeca in de detailhandel. Verder zullen er micro-slijterijen van slechts enkele vierkante meters komen in supermarkten. Een toename van verkooppunten is uit volksgezondheidsoogpunt echter ongewenst.

Bron: vng.nl.

Laatste nieuws