NL EN
DONEER NU!

WHO: “Geen enkel niveau van alcoholgebruik is veilig voor onze gezondheid”

4 januari 2023

WHO: “Geen enkel niveau van alcoholgebruik is veilig voor onze gezondheid” De risico's en nadelen van het drinken van alcohol zijn in de loop der jaren systematisch geëvalueerd en goed gedocumenteerd. De WHO heeft nu een statement gepubliceerd in The Lancet Public Health: als het om alcoholgebruik gaat, is er geen ‘veilige’ hoeveelheid die geen invloed heeft op de gezondheid.

Alcohol is een giftige, psychoactieve en verslavende stof, die tientallen jaren geleden door het International Agency for Research on Cancer is geclassificeerd als een kankerverwekkende stof van groep 1 - dit is de groep met het hoogste risico, waartoe ook asbest, straling en tabak behoren. Alcohol veroorzaakt minstens zeven soorten kanker, waaronder de meest voorkomende soorten kanker, zoals darmkanker en borstkanker bij vrouwen. Elke drank die alcohol bevat, ongeacht de prijs en kwaliteit ervan, vormt een risico op het ontwikkelen van kanker.

Het risico op kanker neemt substantieel toe naarmate er meer alcohol wordt geconsumeerd. Uit de meest recente beschikbare gegevens blijkt echter dat de helft van alle alcoholgerelateerde kankers in de Europese regio van de WHO wordt veroorzaakt door "lichte" en "matige" alcoholconsumptie (minder dan 1,5 liter wijn of minder dan 3,5 liter bier of minder dan 450 milliliter gedistilleerde drank per week). Dit drinkpatroon is verantwoordelijk voor het merendeel van de aan alcohol toe te schrijven borstkankers bij vrouwen. In de EU is kanker de belangrijkste doodsoorzaak – met een gestaag stijgende incidentie – en de meeste sterfgevallen als gevolg van alcohol zijn te wijten aan verschillende soorten kanker.

Om een "veilig" niveau van alcoholconsumptie vast te stellen, zou geldig wetenschappelijk bewijs moeten aantonen dat er bij en onder een bepaald niveau geen risico is op ziekte of letsel in verband met alcoholgebruik. De nieuwe WHO-verklaring verduidelijkt: het onderzoek heeft geen drempel gevonden waarop de kankerverwekkende effecten van alcohol "in werking treden" en zich beginnen te manifesteren in het menselijk lichaam.

Bovendien zijn er geen studies die aantonen dat de potentieel gunstige effecten van licht en matig alcoholgebruik op bepaalde hart- en vaatziekten en diabetes type 2 voor individuele consumenten opwegen tegen het kankerrisico dat gepaard gaat met het gebruik van eenzelfde beperkte hoeveelheid alcohol.

anderson---health-and-cancer-risks-associated-with-low-levels-of-alcohol.pdfanderson---health-and-cancer-risks-associated-with-low-levels-of-alcohol.pdf (50,5 kB)

Laatste nieuws