NL EN
DONEER NU!

Boetes voor jongeren bij openbaar alcoholbezit nu duidelijk

19 december 2014

Boetes voor jongeren bij openbaar alcoholbezit nu duidelijk Het afgelopen jaar was er nogal wat onduidelijkheid over de boetetarieven bij overtreding van artikel 45 Drank- en Horecawet (openbaar alcoholbezit jongeren). In het Staatsblad (2014, 484) is nu een Besluit gepubliceerd dat aan alle onduidelijkheid een einde maakt: de strafbeschikking bedraagt vanaf 1 januari 2015 voor 16-minners € 45 en voor 16- en 17-jarigen € 90.

Het gaat dus om de boetes die kunnen worden opgelegd aan jongeren die op voor het publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig of voor consumptie gereed hebben, behalve als dat is op een plaats waar bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse wordt verstrekt (dus behalve in slijterij, supermarkt, levensmiddelenwinkel etc.).

Zie ook bladzijden 162 en 163 van het Feitenboekje 2015.

Bron: officielebekendmakingen.nl.

feitenboekje-2015.pdffeitenboekje-2015.pdf (3,12 MB)

Laatste nieuws