NL EN
DONEER NU!

Kabinet: suikertaks moet ook gelden voor alcoholvrij en alcoholarm bier

26 april 2024

Het demissionaire kabinet heeft in een zogenaamde contourenbrief aan de Tweede Kamer vijf varianten voor een suikertaks op alcoholvrije dranken uitgewerkt. Op basis daarvan zal over enige tijd – na afronding van een preconsultatietraject - een besluit worden genomen hoe deze verbruiksbelasting eruit zal gaan zien.

Bij alle vijf varianten wordt de belasting per soort drank verhoogd op basis van het suikergehalte. Hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. Daarbij wordt gekeken naar het aantal gram suiker per 100 milliliter. Het voorstel voor een suikertaks is bedoeld om de consumptie van suiker via alcoholvrije dranken terug te dringen ter bevordering van de gezondheid.

In de eerste variant geldt de suikertaks voor alle alcoholvrije dranken. Er zijn geen uitzonderingen. In de tweede variant is alleen mineraalwater uitgezonderd. In de derde variant zijn ook zuivel- en sojadranken met weinig suiker uitgezonderd. In de vierde variant worden pure vruchten- en groentesappen laag belast ook al zit er suiker in. En in de vijfde variant vallen pure vruchten- en groentesappen volledig onder de uitzondering.

In alle varianten zal alcoholvrij en alcoholarm bier met een alcoholgehalte tot en met 0,5% en andere dranken met een alcoholgehalte tot en met 1,2% (zoals alcoholvrije wijn) "gewoon" worden belast op grond van het suikergehalte.

Wel staat het huidige uitgangspunt ter discussie dat de bieraccijns (voor bieren met meer dan 0,5% alcohol) altijd hoger moet zijn dan de suikertaks. Afhankelijk van het gekozen scenario zou dat kunnen betekenen dat het minimumbedrag van de bieraccijns stijgt naar maximaal €52,75 per 100 liter.

Mocht de Kamer verhoging van het minimumbedrag van de bieraccijns onwenselijk vinden, dan kan worden overwogen om voornoemd uitgangspunt los te laten. In dat geval moet worden geaccepteerd dat dranken met veel suiker hoger worden belast dan bier met meer dan 0,5% alcohol. Hierdoor wordt dan wel voorkomen dat het minimumbedrag van de bieraccijns hoger wordt.

Het kabinet is van mening dat het vanuit gezondheidsperspectief onwenselijk is dat alcoholhoudend bier lager wordt belast dan alcoholvrije dranken, ook als die dranken veel suiker bevatten. Zij benadrukken dat de vraag hoe wordt omgegaan met de bieraccijns in relatie tot de nieuwe suikertaks een losstaande beleidsvraag is.

Bron: tweedekamer.nl.

Update: Zoals te verwachten was hebben de bierbrouwers inmiddels laten weten dat ze een variant missen waarbij ook voor alcoholvrij bier een volledige vrijstelling geldt, zeker voor de alcoholvrije bieren zonder toegevoegde suikers.

Kabinet: suikertaks moet ook gelden voor alcoholvrij en alcoholarm bier

Laatste nieuws