NL EN
DONEER NU!

Nederland ziet meerwaarde in Europese samenwerking rond alcoholmarketing en internetverkoop van alcohol

13 april 2015

Het Letse voorzitterschap van de EU is voornemens tijdens de informele gezondheidsraad later deze maand in Riga een gedachtewisseling te houden over de manier waarop een nieuw raamwerk voor Europees alcoholbeleid vormgegeven zou kunnen worden. De vorige Europese alcoholstrategie liep van 2006-2012. Dat liet minister Edith Schippers vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland zal – als tenminste de Ministerraad daarmee instemt - tijdens die gedachtewisseling benadrukken dat alcoholbeleid primair een nationale bevoegdheid dient te blijven. Wel kan het een meerwaarde hebben om Europees samen te werken bij grensoverschrijdende aspecten van alcoholbeleid.

Voor Nederland is het belangrijk dat een eventuele strategie zich dan ook alleen focust op grensoverschrijdende activiteiten met een duidelijke meerwaarde bij de uitvoering van nationaal beleid. Daarbij kan gedacht worden aan alcoholmarketing waaraan minderjarigen worden blootgesteld (onder meer via sponsoring, internet, sociale media). Daarnaast is Nederland een voorstander van een onderzoek door de Commissie naar de internetverkoop van alcohol en in het bijzonder naar het niet naleven van de alcoholregelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot leeftijdslimieten).

Tenslotte kan gedacht worden aan een mogelijk verplichte alcoholetikettering (weergave van de ingrediënten- en de voedingswaarde van alcoholhoudende dranken) en aan een eventuele definitie van ‘alcopops’ (zoete alcoholhoudende dranken).

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws