NL EN
DONEER NU!

Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd

16 september 2022

De Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020' gaat over regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. Een probleem is nu dat de noodzakelijke uitbreiding van het Nederlandse deel van het registratiesysteem EMCS (Excise Movement and Control System) niet op tijd klaar is.

Europese bedrijven registreren het vervoer van goederen waar accijns op rust, zoals alcohol en alcoholhoudende dranken. Daarbij wordt genoteerd in welk Europees land accijns is afgedragen en waar dat nog moet gebeuren. De lidstaten gebruiken daarvoor het geautomatiseerd systeem EMCS. Met de invoering van de nieuwe Horizontale accijnsrichtlijn 2020 wordt het gebruik van EMCS uitgebreid.

Daartoe moet ook het Nederlandse deel van het EMCS uitgebreid worden. Het lukt de Nederlandse Douane echter niet dat vóór de afgesproken datum van 13 februari 2023 gereed te hebben. Het streven is de aanpassingen uiterlijk 1 oktober volgend jaar klaar te hebben. Systemen van lidstaten en bedrijven die wél op tijd gereed zijn, kunnen na 13 februari 2023 geen berichten meer uitwisselen met het Nederlandse deel van EMCS.

Er wordt door de Douane daarom druk gewerkt aan een tussentijdse oplossing om nadelige gevolgen zoals extra administratieve last voor bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Bij de concrete en praktische uitwerking van een oplossing wordt het bedrijfsleven betrokken.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws