NL EN
DONEER NU!

Wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet naar Eerste Kamer

30 juni 2011

Vlak vóór het zomerreces van de Tweede Kamer is het geamendeerde wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet door de Tweede Kamer aanvaard. Het voorstel is nu naar de Eerste Kamer gestuurd. Naar verwachting zal de openbare behandeling van het wijzigingsvoorstel komend najaar plaatsvinden.

De vier belangrijke elementen van de door de Tweede Kamer aangenomen wijzigingswet zijn:
1. Intensivering van het toezicht op de naleving van de wet
Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet komt bij de gemeente te liggen.
2. Supermarkten krijgen stok achter de deur
Supermarkten en andere niet-vergunningplichtige detailhandelaren die binnen 1 jaar 3 keer betrapt worden op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar, kunnen van de burgemeester een tijdelijk verbod krijgen om alcoholhoudende drank te verkopen.
3. Vroeger op stap
Met de nieuwe wet kunnen gemeenten de toegangsleeftijden voor de horeca koppelen aan de sluitingstijd. Doel is dat jongeren eerder naar de kroeg gaan, waardoor het indrinken wordt tegengegaan. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat jongeren onder de 18 jaar niet na middernacht nog een horecagelegenheid kunnen binnenkomen.
4. Straffen voor jongeren met alcohol op straat en in de horeca
Jongeren onder de 16 jaar kunnen een boete krijgen als ze op straat, maar ook in de horeca, alcohol aanwezig hebben (bij zich hebben).

Het wijzigingsvoorstel kunt u hier downloaden.


Laatste nieuws