NL EN
DONEER NU!

Ook in Utrecht zelfcontrole naleving leeftijdgrens alcoholgebruik

30 juni 2017

Een vertegenwoordiging van de Utrechtse horeca heeft in samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland de stichting ‘NIX18 in Utrecht’ opgericht. Deze stichting zal de naleving van de leeftijdsgrens binnen de horeca voor een pilotperiode van één jaar gaan controleren. Vandaag wordt het convenant dat met de stichting NIX18 in Utrecht is opgesteld getekend door wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt.

De toezichtcontroles op de naleving worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Objectief, dat in 2016 ook het nalevingsonderzoek van de gemeente Utrecht heeft gedaan. Bureau Objectief gaat daarvoor onder meer tieners van 17 jaar inzetten en volwassen observanten. Ze testen en observeren of minderjarigen alcohol kunnen bestellen en of horecapersoneel naar de ID-kaart vraagt van jonge klanten.

De deelnemende horecaondernemers hebben een eigen inleg. Met deze inleg worden de controles betaald. Per geconstateerde overtreding zullen de deelnemende horecaondernemers een deel van hun inleg in de stichting kwijtraken. 38 horecaondernemers die gevestigd zijn in de binnenstad van Utrecht nemen deel aan de pilot.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is kritisch ten aanzien van zelfcontrole middels deze zogenaamde convenantmethode. Gemeenten maken zich namelijk soms na afsluiting van een zelfcontroleconvenant er te gemakkelijk van af door te stoppen met controles en aan de zijlijn te gaan staan. Dat lijkt hier niet het geval. Wethouder Everhardt stelt uitdrukkelijk dat het experiment aanvullend is op de reguliere gemeentecontroles. "Die gaan gewoon door." Uit informatie van onderzoeksbureau Objectief wordt echter wel duidelijk dat de 38 bedrijven die meedoen "een lagere positie in de toezichtspiramide krijgen", wat zoveel wil zeggen dat ze door de gemeente vooralsnog als minder risicovol worden gezien en daarom minder vaak gecontroleerd zullen worden. Dit vanwege die intensieve zelfcontrole.

Bronnen: utrecht.nieuws.nl, ad.nl en twitter.com.

Dit is een uitgebreide en aangepaste versie van een bericht dat op 28 juni 2017 op www.stap.nl werd geplaatst.

Laatste nieuws