NL EN
DONEER NU!

Kabinet stuurt Tweede Kamer alcoholbeleidsbrief

2 december 2022

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van het alcoholbeleid van het kabinet. Hij heeft voor een procesbrief gekozen omdat hij het door de recente ontwikkelingen rondom de Alcoholtafel van het Nationaal Preventieakkoord (NPA) te vroeg vindt om een aanpak voor de komende jaren met de Kamer te delen.

Om de voortgang van partijen op acties en doelstellingen te monitoren blijft de staatssecretaris in gesprek met alle partijen die zich hebben gecommitteerd aan de NPA-doelen. Daartoe gaat hij voortgangsgesprekken met partijen organiseren.
Van Ooijen verzoekt met name degenen die eerder deelnamen aan de Alcoholtafel nadrukkelijk om na te denken over stappen die zij zelf kunnen zetten. Ook vraagt hij partijen om verder te gaan dan het formuleren van inspanningsverplichtingen en te komen met concrete en meetbare maatregelen waarvan bewezen is dat deze bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Rondom specifieke thema’s uit het NPA faciliteert hij daarnaast het gesprek tussen betrokken partijen, bijvoorbeeld op het terrein van de inzet in het onderwijs of de sport.

Daarnaast wil de staatssecretaris de komende periode een brede dialoog voeren om te komen tot extra acties en maatregelen om de NPA-doelen dichterbij te brengen. Hij zal daartoe in het voorjaar van 2023 een aantal dialoogsessies organiseren waar een breed scala aan maatschappelijke partijen inbreng kunnen leveren over de vraag welke interventies genomen zouden kunnen worden.

De volgende activiteiten en voornemens wil de staatssecretaris in elk geval voortzetten en waar mogelijk opschalen:

- Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (de IJslandse aanpak)
- Helder op school via de Gezonde School aanpak
- Gezonde sportomgeving (met NOC*NSF)
- NIX18 en NIXzonderID
- Communicatiecampagnes ter vergroting van de kennis over alcoholgebruik
- Brede afspraken met gemeenten over preventie en vroegsignalering
- Actualisering van de Zorgmodule Leefstijl Alcohol van het Nederlands Huisartsen Genootschap
- Jaarlijkse monitoring van alcoholreclame en -marketing
- Ontwikkelen van een leeftijdsverificatiesysteem voor verkoop op afstand
- Schrappen van de verplichte bijschrijving op de vergunning van beheerders van slijterijen

Desgevraagd liet Van Ooijen bij Nieuwsuur weten dat hij niet voornemens is om een ontwerp-blurringwet te schrijven en aan de Tweede Kamer aan te bieden. Dat laat hij over aan de Kamerleden. Het voorstel van de Kamer over blurring wil Van Ooijen heel goed bewaken, zodat dat geen ongewenste gevolgen voor de volksgezondheid zal hebben.

Bronnen: rijksoverheid.nl en npostart.nl.

Laatste nieuws