NL EN
DONEER NU!

Beantwoording Kamervragen over leeftijdscontrole op alcohol in supermarkten

30 juni 2014

Beantwoording Kamervragen over leeftijdscontrole op alcohol in supermarkten Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vandaag geantwoord op vragen van het Kamerlid Joël Voordewind (CU) over leeftijdscontrole op alcohol in supermarkten en de mogelijke tegenwerking vanuit het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) om bepaalde effectieve leeftijdscontrolesystemen toe te passen.

Uit het antwoord van de staatssecretaris blijkt dat hij onlangs overleg heeft gevoerd over leeftijdscontrole met verschillende betrokken partijen, waaronder het CBL, de Koninklijke SlijtersUnie en NOC*NSF. Tijdens dat overleg is besproken op welke wijze de naleving verder kan worden verbeterd en zijn diverse opties de revue gepasseerd.
De staatssecretaris geeft hierbij uitdrukkelijk aan dat het uiteindelijk aan de sector zelf is om te bepalen welk leeftijdscontrolesysteem zij wil hanteren.

Van Rijn meldt ook dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) momenteel onderzoekt of er al dan niet sprake is van ongeoorloofde afspraken binnen het CBL over de inzet van bepaalde effectieve controlesystemen. Van Rijn wacht de uitkomsten van dat onderzoek af.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws