NL EN
DONEER NU!

Scholieren voortgezet onderwijs drinken minder dan in 2015

12 oktober 2020

Minder scholieren uit klas 4 van het voortgezet onderwijs drinken alcohol. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Deze monitor is een landelijk vragenlijstonderzoek dat door alle 25 GGD’en in Nederland in de periode oktober tot en met december 2019 is uitgevoerd. De eerste resultaten zijn afgelopen maanden beschikbaar gekomen.

Daaruit blijkt dat het alcoholgebruik de afgelopen 4 weken van 4e klassers in het voortgezet onderwijs tussen 2015 en 2019 is afgenomen. Dronk in 2015 gemiddeld 48,2% van de 4e klassers nog de laatste 4 weken alcohol, in 2019 is dit 40,5%.

Ook dronkenschap en bingedrinken (5 of meer drankjes bij één gelegenheid) de laatste 4 weken is onder scholieren van de 4e klas gedaald. In 2015 was 26,1% de afgelopen 4 weken dronken geweest, in 2019 was dat gedaald naar 22,4%. Bingedrinken daalde van 35,3% naar 29,4% in 2019.

Bij de tweede klassers zijn dezelfde trends te zien. Het alcoholgebruik de laatste 4 weken daalde van 13,8% naar 10,7%, dronkenschap de laatste 4 weken van 4,1% naar 2,7% en bingedrinken de laatste 4 weken van 8,3% naar 6,2%.

Bronnen: volksgezondheidenzorg.info, rivm.nl en gic.nl.

Scholieren voortgezet onderwijs drinken minder dan in 2015

Laatste nieuws