NL EN
DONEER NU!

Kaag beantwoordt Kamervragen over rapport Vital Strategies

13 maart 2021

Kaag beantwoordt Kamervragen over rapport Vital Strategies Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft afgelopen week de vragen beantwoord van de leden Mahir Alkaya en Henk van Gerven naar aanleiding van het rapport van Vital Strategies over de kwalijke kanten van financiële steun aan projecten van alcoholproducenten in ontwikkelingslanden.

De minister stelt dat Nederland steun geeft aan projecten waarbij geen sprake is van verhoging van de (bier)productie, maar lokalisering van de inkoop. Zij meldt dat Heineken als doelstelling heeft in 2020 60% van de grondstoffen in Afrika lokaal in te kopen. Volgens haar leert navraag dat deze doelstelling in zicht in.

Kaag vindt dat de eerdere financiële steun aan projecten van Heineken in Afrika niet onterecht was, omdat zo op de meest efficiënte en effectieve manier 40.000 boeren in staat gesteld zijn hun productie op duurzame wijze te verbeteren. De opbrengst per hectare is meer dan verdubbeld. Zij vindt dat de private sector een sleutelrol vervult bij het behalen van Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het kabinet sluit geen potentiële partnerschappen uit die hier binnen passen.

Bij aanvragen om ondersteuning voor internationaal ondernemen wordt getoetst in hoeverre bedrijven voldoen aan IMVO-richtlijnen, zoals de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dit houdt onder meer in dat er geen aanvragen ondersteund worden die verband houden met sterke drank.

Bron: tweedekamer.nl.

fmo-exclusion-list_0.pdffmo-exclusion-list_0.pdf (129 kB)

Laatste nieuws