NL EN
DONEER NU!

Veel 17-jarige HBO-studenten drinken

14 september 2016

Veel 17-jarige HBO-studenten drinken HBO studenten van 17 jaar hebben de afgelopen maand vaker gedronken (80%) dan hun leeftijdsgenoten op het voortgezet onderwijs (65%) en op het MBO (61%). Er zijn geen verschillen tussen de diverse schoolniveaus als het gaat om de hoeveelheid alcohol die in een weekend wordt gedronken. Ruim een kwart van de drinkende 17-jarigen drinkt meer dan tien glazen alcohol in het weekend.

Dat blijkt uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS onder 16- t/m 18 jarigen op het MBO en HBO.
Het Peilstationsonderzoek Scholieren en de HBSC-studie (Health Behaviour in School-aged Children) bieden tweejaarlijks inzicht in het middelengebruik van middelbare scholieren tot en met 16 jaar. Dit nieuwe onderzoek geeft voor het eerst een goed beeld van het middelengebruik onder 16-18 jarigen in het vervolgonderwijs.

Volgens het Trimbos-instituut laten de resultaten zien dat de leeftijdsgroep van 16-18 jaar een belangrijke doelgroep is voor preventie. Het binge drinken is zorgwekkend hoog.

Bron: trimbos.nl.

middelengebruik-onder-studenten-van-16-18-jaar-op-het-mbo-en-hbo-2015-trimbos.pdfmiddelengebruik-onder-studenten-van-16-18-jaar-op-het-mbo-en-hbo-2015-trimbos.pdf (15,2 MB)

Laatste nieuws