NL EN
DONEER NU!

Groningen schaft exploitatievergunning deels af

23 februari 2018

Groningen schaft exploitatievergunning deels af Het College van B&W van Groningen stelt voor om vanaf april 2018 de exploitatievergunning grotendeels af te schaffen.

In de huidige situatie verleent de gemeente standaard twee vergunningen, namelijk de landelijk wettelijk verplichte Drank- en Horecavergunning (DHW) voor alcoholverstrekkende bedrijven en een in de APVG geregelde exploitatievergunning. Met de nu voorgestelde beleidswijziging hoeft een ondernemer in plaats van twee, nog maar één vergunning aan te vragen. Deregulering dus.

Met het vervallen van de standaardverplichting om over een exploitatievergunning te beschikken, komt ook de daarin geïntegreerde terrasvergunning te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meldingsplicht voor alle gevelterrassen en wordt in algemene regels vastgelegd waaraan de terrassen moeten voldoen.

Coffeeshops en overlast gevende horecabedrijven worden nog wel verplicht om over een exploitatievergunning horeca te beschikken.

Bron: groningerkrant.nl.

Laatste nieuws