NL EN
DONEER NU!

Littenseradiel stelt voorwaarden aan gedoogbeschikking drankketen

5 augustus 2015

Littenseradiel stelt voorwaarden aan gedoogbeschikking drankketen Littenseradiel zal drankketen blijven gedogen als ze voldoen aan tien uitgangspunten. Deze tien uitgangspunten zijn opgesteld door een werkgroep waarin ook de jeugd was vertegenwoordigd. Voor 1 september 2015 moeten de bestaande keten een aanvraag hebben ingediend voor de gedoogbeschikking.

De tien uitgangspunten zijn:
1. Geen alcohol beneden de 18 jaar; in keten waar alcohol wordt geschonken (of aanwezig is) mogen geen minderjarigen aanwezig zijn;
2. Er is tijdens openingstijden altijd een jongere aanwezig met een IVA-certificaat (instructie verantwoord alcohol schenken);
3. Gebruikers vormen een vaste, besloten club met een ledenlijst; keten zijn geen openbare (drink)gelegenheden; introducees zijn wel toegestaan;
4. Afdoende (brand)veiligheid; de brandweer en gemeente stellen minimumeisen;
5. Primair toezicht door erfeigenaar (adressant gedoogbeschikking) op de gedoogvoorwaarden;
6. Een jongerenwerker is altijd welkom/heeft altijd toegang tijdens openingstijden;
7. Op twee waarschuwingen na een eerste en tweede overtreding van de gedoogvoorwaarden volgt na een derde overtreding sluiting van de keet;
8. Geen afzonderlijke (cola)keten voor minderjarigen;
9. De keet en haar gebruikers veroorzaken geen overlast in de omgeving;
10. Elke keet beschikt over door de keetjeugd zelf op te stellen en te handhaven huisregels.

Bron: littenseradiel.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl