NL EN
DONEER NU!

Brouwers in geweer tegen nieuwe berekening Plato-gehalte

31 augustus 2018

Brouwers in geweer tegen nieuwe berekening Plato-gehalte In ongeveer de helft van de EU-lidstaten, ook in Nederland, bepaalt niet het alcoholgehalte de hoogte van het bieraccijnstarief, maar het extractgehalte uitgedrukt in graden Plato (°P). De Europese Commissie heeft recent voorgesteld om in de Europese accijnsstructuurrichtlijn (92/83/EEG) de wijze van berekenen van het Plato-gehalte te harmoniseren. De Europese brouwers zijn daar faliekant op tegen.

Het draait om de vraag welke ingrediënten je meeneemt bij de berekening van het Plato-gehalte. De Europese Commissie stelt voor alle ingrediënten bij de berekening te betrekken, dus niet alleen de opgeloste stoffen die in het stamwort van het bier zitten, maar ook de stoffen die worden toegevoegd na de gisting. Dat is ook de manier waarop in Nederland het Plato-gehalte wordt berekend.

De brouwers zeggen dat als die later toegevoegde stoffen het Plato-gehalte mede bepalen ze van invloed zijn op de hoogte van de accijns. Het gevolg is dat smaakjes-bier zwaarder wordt belast dan hetzelfde bier zonder dat smaakje. Dat vinden de brouwers discriminatie.

De Europese brouwers stellen dat de door de Commissie voorgestelde manier van het berekenen van het Plato-gehalte (wat ook de in Nederland gebruikelijke manier is) in strijd is met recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie.

Bron: brewersofeurope.org.
Uitspraak Europese Hof van Justitie: curia.europa.eu.

Laatste nieuws