NL EN
DONEER NU!

Duitsland: veel schade aan derden door alcoholgebruik

19 maart 2019

Onlangs is in Duitsland een schatting gemaakt van de morbiditeit en mortaliteit bij derden als gevolg van alcoholgebruik in 2014. Het ging met name om (1) het foetaal alcoholsyndroom en andere stoornissen bij pasgeborenen, (2) verkeersdoden en (3) doden als gevolg van alcoholgerelateerd interpersoonlijk geweld.

De incidentie van FAS en van FASD werden geschat door middel van een meta-analytische benadering, waarbij gegevens over alcoholgebruik tijdens de zwangerschap en de risicoverhouding tussen alcoholgebruik tijdens zwangerschap en FAS / FASD werden gecombineerd. Om alcoholgerelateerde verkeersongevallen en interpersoonlijk geweld als gevolg van het drinken van anderen in te schatten, werd een toerekenbare fractiemethode toegepast op doodsoorzakenstatistieken voor wegverkeer en voor sterfgevallen ten gevolge van interpersoonlijk geweld.

Voor 2014 werden de incidentie van FAS geschat op 41 kinderen per 10.000 levendgeborenen en die van FASD op 177 kinderen per 10.000 levendgeborenen. In totaal komen we dan respectievelijk op 2.930 en 12.650 kinderen. Bovendien werd geschat dat alcohol verantwoordelijk was voor 1.214 verkeersdoden door derden en 55 sterfgevallen door interpersoonlijk geweld, goed voor 45,1% van alle verkeersdoden door derden en 14,9% van alle sterfgevallen door persoonlijk geweld.

Conclusie: Uit de schattingen van deze studie blijkt dat in Duitsland een aanzienlijk aantal individuen schade heeft door het alcoholgebruik van derden: 15.580 baby’s en 1.269 dodelijke verkeers- en geweldsslachtoffers. Meer onderzoek is nodig om uitgebreide schattingen te kunnen geven.

L. Kraus, N.-N. Seitz, K. D. Shield, G. Gmel and J. Rehm. Quantifying harms to others due to alcohol consumption in Germany: a register-based study. BMC Medicine (2019) 17:59 https://doi.org/10.1186/s12916-019-1290-0

Bron: bmcmedicine.biomedcentral.com.

Laatste nieuws