NL EN
DONEER NU!

Minister Schippers beantwoordt Kamervragen Lea Bouwmeester

11 juli 2012

Minister Schippers beantwoordt Kamervragen Lea Bouwmeester Minister Edith Schippers (VWS) heeft vandaag nieuwe vragen van het Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) beantwoord. Uit haar antwoord blijkt dat de minister van oordeel is dat gemeenten tijd genoeg hebben om zich voor te bereiden op de taken en bevoegdheden die zij op 1 januari 2013 als gevolg van de wijziging van de Drank- en Horecawet zullen krijgen.

Om gemeenten zo goed mogelijk te faciliteren zullen zij binnenkort in het bezit worden gesteld van een handreiking, waarin de wijzigingen van de wet worden toegelicht. Daarnaast is er een opleiding beschikbaar voor lokale toezichthouders en een website handhavingdhw.nl waar gemeenten terecht kunnen met vragen over de wijziging van de Drank- en Horecawet. De minister adviseert gemeenten gebruik te maken van de modelverordeningen die ontwikkeld worden door de VNG en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

Bron: rijksoverheid,nl.

Laatste nieuws