NL EN
DONEER NU!

Amsterdam treedt strenger op bij overtredingen horeca ‘Three strikes and you’re out’

24 september 2013

Amsterdam treedt strenger op bij overtredingen horeca ‘Three strikes and you’re out’ De gemeente Amsterdam treedt vanaf 1 november 2013 strenger op wanneer horecaondernemers de Drank- en Horecawet overtreden. De nieuwe regel is ‘three strikes and you're out'.

Geluidsoverlast, alcoholverkoop aan minderjarigen, overtreding sluitingstijden, discriminatie, etcetera: na drie overtredingen kan de vergunning worden ingetrokken.

Uiteraard geldt ook: hoe zwaarder de overtreding, hoe zwaarder de sanctie. In de ‘Handhavingsstrategie Publiek toegankelijke inrichtingen Amsterdam 2012' staat precies beschreven wat de nieuwe aanpak inhoudt.

Bron: oost.amsterdam.nl.

Laatste nieuws