NL EN
DONEER NU!

Eurocare bezorgd om effecten TTIP voor alcoholbeleid EU-lidstaten

17 juli 2014

Eurocare bezorgd om effecten TTIP voor alcoholbeleid EU-lidstaten De EU en de VS onderhandelen over een ingrijpend vrijhandelsverdrag genaamd TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership). Het doel is om zoveel mogelijk handelsbeperkingen weg te nemen. Eurocare, de Europese alliantie van NGO's op het terrein van alcoholpreventie en –beleid, is bezorgd over de investeringsbescherming die onderdeel is van het voorgestelde verdrag.

De investeringsbeschermingsbepalingen (ISDS genaamd) bieden particuliere bedrijven die in een land geïnvesteerd hebben, dus ook alcoholproducenten, de mogelijkheid met grote claims te komen als zij menen belemmerd te worden door nationaal beleid, zonder dat daar een schadevergoeding tegenover staat. De kans bestaat dus dat alcoholproducenten lidstaten gaan aanklagen die “onwelgevallige” alcoholbeleidsmaatregelen nemen en geen schadevergoeding willen betalen. Te denken valt aan etiketteringsvoorschriften, marketingbeperkingen en fiscale maatregelen.

Eurocare heeft daarom gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid die de Europese Commissie momenteel biedt. Zij pleit ervoor om de investeringsbeschermingsbepalingen uit het verdrag te schrappen.

Bron: eurocare.org.

Laatste nieuws