NL EN
DONEER NU!

Vraagtekens bij publiekscampagne over alcohol

18 december 2020

Naar aanleiding van de overheidscampagne Dranquilo besteedt de NRC uitgebreid aandacht aan de effectiviteit van publiekscampagnes over alcohol aan de hand van enkele vragen, gesteld aan Bas van den Putte van de Universiteit van Amsterdam, Ninette van Hasselt van het Trimbos-instituut en Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

Uit het artikel blijkt dat de wetenschap duidelijk is: campagnes op zichzelf leiden niet tot mindering van de alcoholconsumptie. De WHO rept over drie wèl bewezen interventies: prijsverhoging, beperking van beschikbaarheid en beperking van reclame en sponsoring. De WHO noemt ook het aanpakken van alcohol in het verkeer en betere toegang tot de alcoholzorg. Publiekscampagnes staan niet in het lijstje.

Van Hasselt: "Op zichzelf, als losse maatregel, is een campagne weggegooid geld." Maar als de campagne onderdeel is van een strategie, en tegelijkertijd ook andere bewezen effectieve maatregelen worden doorgevoerd, dan kan het helpen.

Campagnes hoeven dus niet zinloos te zijn. "Wat je ermee bereikt is het vergroten van kennis en bewustzijn", aldus Van den Putte. Maar in de spotjes van 10 seconden van de Dranquilo-campagne wordt nagenoeg geen inhoudelijke kennis gedeeld.

Door een campagne komt alcoholgebruik wel op de agenda: mensen gaan erover praten, en dat is een begin. Ook kan het niet-drinkers bevestigen in hun keuze en weerbaarder maken tegen sociale druk. Campagnes alleen op jongeren richten heeft niet veel zin. Maar een campagne over de relatie tussen alcohol en gezondheid kan een groter draagvlak opleveren voor effectieve maatregelen. Zo heeft volgens Van Dalen de kennis over de schadelijke effecten van alcohol bij jongeren deels ook het draagvlak gecreëerd om de alcoholleeftijd te verhogen.

In theorie kan een campagne onbedoeld ook de verkeerde boodschap uitstralen. Bijvoorbeeld als een alcoholcampagne ‘niet-drinken’ als de uitzondering laat zien. Dan blijft ‘drinken’ de norm. Zoals nu – volgens Van Dalen - in de Dranquilo-campagne of in de BoB-campagne. Ook onwenselijk is als alcoholvrij bier wordt aangeprezen als alternatief voor alcohol. Voor niet-drinkers (kinderen) kan alcoholvrij drinken namelijk een opstapje zijn naar het drinken van alcoholhoudend bier.

Bron: nrc.nl.

Laatste nieuws