NL EN
DONEER NU!

45,4% van de mannen 18+ drinkt meer dan Gezondheidsraad adviseert

18 augustus 2016

Uit nieuwe gegevens afkomstig van de Leefstijlmonitor blijkt dat in 2014 45,4% van de mannen van 18 jaar en ouder meer drinkt dan de Gezondheidsraad adviseert (meer dan 1 glas alcohol per dag). Bij vrouwen van 18 jaar en ouder is dat 22,7%. Het percentage van de hele bevolking van 18 jaar en ouder dat méér drinkt dan het Gezondheidsraadadvies is 33,9%.

Kijken we naar de leeftijd, dan zien we dat vooral mensen van 20 t/m 24 jaar en van 55 t/m 69 jaar meer drinken dan het Gezondheidsraadadvies. Bij de 20 t/m 24-jarigen is het percentage 41,7%. Bij de leeftijdsgroepen tussen 55 t/m 69 jaar varieert het van 40,4% tot 41,6%.

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, vindt de nieuwe cijfers zeer relevant voor het alcoholbeleid. "Ruim 1 op de drie 18+-ers blijkt meer dan 1 glas alcohol per dag te drinken. Tel daar de drinkende jongeren onder de 18 jaar en de vrouwen die tijdens de zwangerschap alcohol gebruiken bij op (de Gezondheidsraad adviseert deze beide groepen in het geheel NIET te drinken), dan zie je dat ongeveer 4 op de 10 Nederlanders riskant drinkt. Dat is een aanzienlijk aantal. Bij de komende discussie over herziening van de Drank- en Horecawet moet daarmee zeker rekening gehouden worden. Ook wordt het tijd dat de alcoholcampagnes van de overheid zich niet alleen maar richten op jongeren, maar ook op volwassenen."

alcohol-bij-personen-van-18-jaar-en-ouder-in-2014-2-.pdfalcohol-bij-personen-van-18-jaar-en-ouder-in-2014-2-.pdf (226 kB)

Laatste nieuws