NL EN
DONEER NU!

STAP op de barricades voor behoud van de Drank- en Horecawet

16 juli 2015

STAP op de barricades voor behoud van de Drank- en Horecawet Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP verzet zich tegen plannen van gemeenten om de regels voor alcoholverkoop te versoepelen.

Veel gemeenten maken zich zorgen over het teruglopend aantal bezoekers van winkels, met name in de binnensteden en dorpskernen. Projectontwikkelaars spannen zich in opdracht van gemeenten in om met aansprekende plannen te komen met als doel het winkelend publiek langer in de binnenstad te houden en het uitgaan aantrekkelijker te maken. Als onderdeel van deze plannen moet de huidige Drank- en Horecawet, die nog onlangs is geactualiseerd, het ontgelden. Daar waar nu nog een strikte scheiding is tussen wat mag in levensmiddelenwinkels (alleen verkoop van zwak-alcoholhoudende drank), in slijterijen (verkoop van sterke drank), in de horeca (alleen alcohol schenken voor drinken ter plaatse) en in niet-levensmiddelenwinkels (geen alcoholverkoop!) moet die scheiding bij wijze van experiment kunnen worden opgegeven.
Als sommige gemeenten hun zin krijgen wordt je straks bij de kapper of bij de kledingzaak een glas wijn of whisky aangeboden, krijgt de supermarkt een bar waar je bier kunt tappen en mogen in de kroeg boeken worden verkocht. Populair heet dit ‘blurring’. Formeel heet het dat er pilots worden gestart waar mengvormen tussen horeca en winkels mogelijk worden gemaakt.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP verzet zich tegen deze ontwikkeling. De huidige problemen met drank zullen er immers alleen maar groter door worden. Jongeren onder de 18 worden vaker en op meer plaatsen geconfronteerd met alcohol, wat haaks staat op het NIX18-beleid. Er zal een toename zijn van overlast en openbare dronkenschap overdag, de gemeentelijke boa’s Drank- en Horecawet kunnen hun werk niet meer aan.

Vraag het aan elke alcohol-wetenschapper: als drank op meer plaatsen en op meer tijdstippen beschikbaar komt, wordt er meer gedronken, is er meer schade en kost het de samenleving meer geld.

STAP heeft staatssecretaris Martin van Rijn per brief (15 april jl.) gevraagd zich – net als zijn collega Ronald Plasterk - uit te spreken tegen deze pilots. Het antwoord van Van Rijn was gelukkig ondubbelzinnig: hij deelt onze zorgen en hij vindt dat gemeenten overtredingen van de Drank- en Horecawet niet mogen gedogen en het aantal verkooppunten van alcohol niet moet worden uitgebreid.
Duidelijke taal dus. Van Rijn zal wel gaan inventariseren welke problemen er door gemeenten, retail en horeca concreet ervaren worden.

Het blijft oppassen geblazen. Veel gemeenten denken echt dat hun binnenstad aantrekkelijker kan worden door “blurring” toe te staan. STAP blijft daarom nauwgezet opletten of de bestaande wetgeving in tact blijft en zal zonodig opnieuw aan de bel trekken bij Martin van Rijn en Ronald Plasterk. We houden beide bewindspersonen graag aan hun standpunt!

Dit is het hoofdartikel van de Nieuwsbrief van STAP van juli 2015. Hier vindt u een link naar de hele Nieuwsbrief van juli 2015.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl