NL EN
DONEER NU!

Nieuwe NDM verschenen

4 november 2014

De jaarlijkse update van de Nationale Drug Monitor met gebundelde cijfers over 2012 en 2013 is verschenen. Daaruit blijkt dat in 2013 ruim 30 duizend mensen ingeschreven stonden bij een instelling voor verslavingszorg, waarvan circa een kwart 55 jaar of ouder was. Verder blijkt dat de jarenlange sterke stijging in het aantal alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames in 2012 is afgevlakt en het rijden onder invloed daalt.

Van 2009 naar 2012 steeg het aantal ziekenhuisopnames met een hoofddiagnose alcoholmisbruik- en afhankelijkheid met 8% naar 6 362; het aantal opnames met deze problematiek als nevendiagnose nam met 36% toe tot 16 899 in 2012. De forse stijging van aan alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames onder jongeren tot en met 16 jaar lijkt in 2012 eveneens te stabiliseren. De trend in alcoholintoxicaties bij de spoedeisende hulp vertoonde een zelfde patroon.

In 2013 zijn rond 33 duizend bestuurders opgepakt wegens rijden onder invloed. Het gaat vooral om rijden onder invloed van alcohol.

Bron: trimbos.nl.


Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl