NL EN
DONEER NU!

Voorzitter KNMG: overheid heeft een dubbelzinnige houding t.o.v. alcoholgebruik

24 mei 2023

Voorzitter KNMG: overheid heeft een dubbelzinnige houding t.o.v. alcoholgebruik René Héman, voorzitter van de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft in een blog op de website van de artsenfederatie, zich duidelijk uitgesproken tegen het initiatiefwetsvoorstel rond blurring van Thierry Aartsen.

Héman vindt blurring op gespannen voet staan met de Alcoholwet die erop is gericht om, in het belang van de volksgezondheid, het gebruik van alcohol terug te dringen door het aanbod te beperken. Van winkelen een alcoholische activiteit maken staat ook haaks op het advies van de WHO en lijnrecht op de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.

Het wetsvoorstel van Aartsen is, aldus Héman, een vreemde zet in een tijd waarin de volksgezondheid onder druk staat en er veel publiek geld wordt geïnvesteerd in initiatieven om jongeren en volwassenen gezonder te laten leven. In het Preventieakkoord uit 2018 zijn niet voor niets afspraken gemaakt om alcoholgebruik terug te dringen. Doel is immers dat verschillende groepen minder of geen alcohol drinken in 2040. Het is zo goed als onmogelijk dat doel te bereiken als je de alcoholkraan openzet.

Als de overheid haar taak serieus neemt om ‘de gezondheid van heel veel Nederlanders te verbeteren’ en ‘health in all policies’ nastreeft door een leefomgeving voor burgers te creëren die bijdraagt aan gezondheid en vitaliteit voor ieder individu, dan is het onbegrijpelijk en onacceptabel dat diezelfde burger naar de winkel wordt gelokt met alcohol omdat dit de economie ten goede zou komen. Het lijkt erop dat de overheid een dubbelzinnige houding heeft ten opzichte van alcoholgebruik.

Bron: knmg.nl.

Laatste nieuws