NL EN
DONEER NU!

Overeenstemming over WHO-alcoholbeleid

7 februari 2020

Momenteel vergadert de Executive Board van de World Health Organization (WHO) in Genève. In dat kader is afgelopen week gesproken over de toekomst van het mondiale alcoholbeleid. Over de route is nu overeenstemming bereikt.

Unaniem werd besloten tot versnelling van het beleid gericht op beperking van schadelijk gebruik van alcohol.

De WHO zal voor de bijeenkomst van de Executive Board in 2022 een actieplan voor de periode tot 2030 opstellen, dat door de World Health Assembly moet worden vastgesteld. Een en ander in overleg met de lidstaten en relevante partijen.

Voor de meeting van de Executive Board in 2022 zal ook een rapport worden opgesteld over schadelijk alcoholgebruik en grensoverschrijdende reclame, marketing en promotie, zoals die gericht op jongeren en adolescenten.

De WHO wordt gevraagd voldoende middelen hiertoe beschikbaar te stellen.

In 2030 zal bekeken worden of er extra maatregelen nodig zijn.

accelerating-action-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-2.pdfaccelerating-action-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-2.pdf (243 kB)

Laatste nieuws