NL EN
DONEER NU!

Voorzichtige daling aantal alcoholvergiftigingen bij jongeren

30 november 2017

In 2016 zijn naar schatting 5.600 personen behandeld aan een alcoholvergiftiging op een Spoedeisende Hulp-afdeling. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van 2015 toen er nog ruim 6.000 personen werden behandeld. Vier op de tien van de patiënten werden voor verdere behandeling in het ziekenhuis opgenomen.

In de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar daalt het aantal intoxicaties ten opzichte van 2015 licht. De stijging die eerdere jaren zichtbaar was, lijkt daarmee gestagneerd. Ook in de leeftijdsgroepen 18 tot en met 24 en 25 tot en met 54 jaar is het aantal alcoholvergiftigingen iets gedaald. De enige uitzondering is de 55-plusser.

Naast alcoholvergiftiging kan alcoholgebruik ook leiden tot een ongeval met letsel tot gevolg. In 2016 werden naar schatting 16.300 personen behandeld op een SEH-afdeling naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij, voor zover bekend, alcohol betrokken was. Omdat niet voor alle SEH-bezoeken de betrokkenheid van alcohol wordt geconstateerd of vastgelegd, is dit een onderschatting van het werkelijke aantal alcohol gerelateerde SEH-bezoeken. Toch is er over de afgelopen 9 jaar een stijging waarneembaar, deze is het grootst bij slachtoffers van 18 tot en met 24 jaar en 55 jaar of ouder.

In 2016 werden naar schatting tussen de 1.500 en 3.200 personen behandeld op een SEH-afdeling wegens letsel door zelfbeschadiging waarbij alcohol betrokken was. Van hen was 53% een man. Zes op de tien was in de leeftijd 25-54 jaar. Dit kan verschillende vormen van zelfbeschadiging betreffen: vergiftigingen door (deels) alcohol, maar ook zelfbeschadiging door bijvoorbeeld snijden, waarbij een persoon ook alcohol genuttigd had.

Bron: veiligheid.nl.

rapport-alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2016.pdfrapport-alcoholvergiftigingen-en-ongevallen-met-alcohol-2016.pdf (422 kB)

Laatste nieuws