NL EN
DONEER NU!

Langetermijn effecten van BoB-campagne onderzocht

27 juni 2013

Langetermijn effecten van BoB-campagne onderzocht De rijksoverheid heeft van drie overheidscampagnes onderzocht wat de effecten ervan waren op houding en gedrag. Een van de campagnes was de BoB-campagne.

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten sinds het begin van de campagne in 2001 positief zijn over het maken van afspraken op de ‘BoB’-manier. Rond de 90% van de mensen is het hier de afgelopen jaren mee eens (vanaf 2007). Daarnaast wordt sinds 2002 gevraagd of men vindt dat een BoB niets, matig of zelf mag weten hoeveel hij drinkt. Hieruit blijkt dat het percentage respondenten dat vindt dat de BoB niets mag drinken licht stijgt. Het percentage mensen dat aangeeft afspraken te maken wie er terugrijdt ligt de laatste jaren stabiel rond de 80%. Daarnaast is er op de lange termijn een positieve trend zichtbaar in het percentage dat aangeeft nooit alcohol te drinken als men nog moet rijden. Dit is heel geleidelijk gestegen van 72% tot 80% in 2012.

langetermijn-effecten-van-publiekscampagnes-op-houding-en-gedrag.pdflangetermijn-effecten-van-publiekscampagnes-op-houding-en-gedrag.pdf (225 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl