NL EN
DONEER NU!

STËLZ krijgt tik op de vingers vanwege gesponsord artikel

3 januari 2024

STËLZ krijgt tik op de vingers vanwege gesponsord artikel De Reclame Code Commissie (RCC) heeft de producent van hard seltzer STËLZ op de vingers getikt. Dit vanwege een gesponsord artikel op de site van De Volkskrant waarin uitgebreid de positieve eigenschappen van hard seltzers en meer specifiek die van STËLZ worden genoemd. Er zijn twee klachten ingediend, waarvan één door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

De reclame-uiting stelde dat het lage alcoholpercentage en het lage calorische gehalte van hard seltzers, zoals STËLZ, positieve eigenschappen zijn, waardoor het gebruik past in een gezonde levensstijl en je fijn tot in de vroege ochtenduren door kunt gaan. Bovendien wordt beweerd dat er binnen het alcoholsegment geen laaggradiger dranken dan STËLZ te bestellen zijn.

STAP gaf in haar klacht aan dat de gewraakte advertentie in strijd is met artikel 4 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Dat artikel luidt:
Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat de hoogte van het alcoholpercentage op zich een positieve eigenschap is. Ook mag niet worden gesuggereerd dat risico’s verdwijnen naarmate het alcoholpercentage lager is.

De RCC is het grotendeels met STAP eens en oordeelt dat de advertentie van STËLZ niet aan de eisen van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken voldoet.

Uit de uitspraak in de zaak van de andere klager blijkt dat de RCC van mening is dat de reclame in strijd is met artikel 6, tweede lid, RVA die bepaalt dat reclame voor alcoholhoudende drank niet mag verwijzen naar mogelijke voor de gezondheid gunstige effecten van het nuttigen van alcoholhoudende drank.

De RCC beveelt in beide uitspraken de adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De RCC heeft geen boete of andere sanctie opgelegd.

In reactie op de klacht van STAP heeft STËLZ laten weten het ten zeerste te betreuren dat hun reclameboodschap in deze vorm op de site van De Volkskrant is gepubliceerd. Volgens STËLZ is in het artikel "helaas de nuance niet goed overgekomen". DPG (de uitgever van De Volkskrant) heeft de tekst op de site inmiddels aangepast.

Uitspraken: reclamecode.nl en reclamecode.nl.

Laatste nieuws