NL EN
DONEER NU!

Wat een levensmiddelenwinkel is hangt af van het assortiment

8 juli 2021

Wat een levensmiddelenwinkel is hangt af van het assortiment Artikel 18 van de (oude) Drank- en Horecawet, verbood de detailhandelsverkoop van zwak-alcoholhoudende dranken, behalve in slijterijen en enkele specifieke winkels. Waar bijvoorbeeld wèl zwak-alcoholhoudende drank 'voor gebruik elders' mocht worden verkocht was in winkels waarin in overwegende mate levensmiddelen of tabak en aanverwante artikelen werden verkocht.

Maar wanneer is er sprake van zo’n winkel? Dat was de vraag die de rechter van de Rechtbank Midden Nederland zich stelde in een beroep van een winkelier tegen een last onder dwangsom van de burgemeester van Ronde Venen na constatering dat er in zijn winkel bier te koop werd aangeboden.

De rechter vond dat het proces-verbaal dat de burgemeester van Ronde Venen aan zijn besluitvorming ten grondslag had gelegd, onvoldoende handvatten bood om te beoordelen of in de betreffende winkel wel of niet in overwegende mate levensmiddelen of tabak en aanverwante artikelen in de verkoop waren. Op grond van het proces-verbaal kon de burgemeester – aldus de rechter – niet tot de conclusie komen dat er sprake was van een overtreding. Hij mocht daarom geen last onder dwangsom opleggen.

Vanwege het tijdverloop sinds de controle in 2019 is het volgens de rechter niet reëel alsnog objectief vast te stellen hoe de inrichting en het assortiment van de winkel er destijds uit zagen en (daarmee) of sprake was van een overtreding. Het gebrek aan het besluit van de burgemeester leent zich daardoor niet voor herstel en de rechtbank kan slechts één besluit nemen: de rechtbank herroept de dwangsom.

Bron: rechtspraak.nl.

Laatste nieuws