NL EN
DONEER NU!

Steun adviseurs voor voorstel minimumprijs Wales

25 juli 2014

Het voorstel van de regering van Wales om een minimumprijs voor alcoholhoudende dranken te introduceren, krijgt steun van een panel dat advies geeft aan de ministers belast met het genotmiddelenbeleid. De experts zeggen dat de maatregel kwetsbare groepen zal beschermen, een impuls zal geven aan de volksgezondheid en de lokale gemeenschap zal versterken.

De regering van Wales heeft al voorgesteld een minimumprijs te introduceren van 50 pence (≈ € 0,63) per Engelse standaard-eenheid alcohol (= 10 cc alcohol - zie noot -). Dit voorstel is onderdeel van de Public Health Bill for Wales die begin 2015 in werking kan treden.

Noot: in Nederland bevat één standaard-eenheid alcohol 12 à 12,5 cc alcohol!

Bron: bbc.com.

advisory-board-mup-wales.pdfadvisory-board-mup-wales.pdf (1,40 MB)

Laatste nieuws