NL EN
DONEER NU!

Bierbrouwers lobbyen opnieuw voor accijnsverlaging

19 mei 2014

Bierbrouwers lobbyen opnieuw voor accijnsverlaging Na de pompstationhouders klagen nu ook de bierbrouwers weer over te hoge accijnzen. Begin dit jaar is de accijns op bier met 5,75% verhoogd en volgens de brouwers kopen consumenten hun bier daardoor vaker in Duitsland of België.

De bierbrouwers roepen de overheid op om de accijnsverhogingen terug te draaien en de accijnzen af te stemmen op de tarieven in de buurlanden.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zou accijnsverlaging voor bier een slechte zaak vinden. Directeur van STAP, Wim van Dalen: "Onderzoek van RAND Europe heeft laten zien dat de prijs van alcohol in de EU-lidstaten vele decennia lang nauwelijks inflatie-gecorrigeerd was. Daardoor was alcohol in de loop der jaren veel betaalbaarder geworden, waardoor de alcoholconsumptie steeg en daarmee ook de alcoholgerelateerde schade. De verhoging van de accijnstarieven de afgelopen jaren lag dus alleszins in de reden."
Van Dalen rekent erop dat de politiek ongevoelig is voor deze doorzichtige lobby. "Nu de gevolgen van alcohol voor de gezondheid steeds duidelijker worden is het laatste dat moet gebeuren drank nóg goedkoper maken."

Bron eerste twee alinea's: nos.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl