NL EN
DONEER NU!

Van Rijn informeert Kamer over voortgang onderzoeken alcoholbeleid

16 juni 2014

Van Rijn informeert Kamer over voortgang onderzoeken alcoholbeleid Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van diverse onderzoeken die hij t.b.v. het alcoholbeleid laat verrichten.

Zo meldt hij voornemens te zijn vóór 11 september, wanneer een AO zal plaatsvinden, een inventarisatie gereed te hebben van de gemeentelijke Preventie- en Handhavingsplannen.
Verder meldt hij dat er op dit moment een literatuurstudie wordt verricht naar de effectiviteit van leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van alcohol en tabak (plus een praktijkinventarisatie van deze systemen). Deze onderzoeken zullen nog voor het zomerreces aan de Kamer worden gestuurd.
In het najaar van 2014 zal hij tot slotte opnieuw onderzoek laten doen naar de landelijke naleving van de leeftijdsgrenzen, dit keer voor zowel alcohol als tabak.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws