NL EN
DONEER NU!

Consultatie nieuw Halt-besluit

29 augustus 2023

Er is een open consultatie gestart over het concept-Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024. Het Besluit aanwijzing Halt-feiten wijst de strafbare feiten aan die, als ze zijn gepleegd door een minderjarige, met een Halt-afdoening kunnen worden afgedaan.

Een Halt-afdoening is een buitengerechtelijke afdoening van een strafbaar feit voor minderjarige verdachten. Het huidige besluit dateert van oktober 2010. Daarom staat artikel 45 Alcoholwet (het voor minderjarigen geldende verbod om op voor publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig of voor consumptie gereed te hebben) niet in het vigerende Halt-besluit. Toch wordt overtreding van artikel 45 Alcoholwet vaak afgedaan met een Halt-afdoening. Dat is toegestaan op grond van een speciaal aanwijzingsbesluit neergelegd in een brief van het College van Procureur-Generaals van 14 januari 2014.

Nu wordt voorgesteld artikel 45 Alcoholwet op te nemen in het nieuwe besluit.

Ook nieuw is opname van rijden onder invloed op een fiets, niet zijnde een fiets met trapondersteuning. Gesteld wordt dat een Halt-afdoening in dergelijke zaken passend wordt geacht.

In het nieuwe besluit wordt – net als in het vigerende besluit – eveneens opgenomen artikel 453 van het Wetboek van Strafrecht (openbare dronkenschap) en overtreding van lokale alcoholverboden waarbij indien als gevolg daarvan schade ontstaat, de schade per dader niet meer bedraagt dan €900 en de totale schade de €4.500 niet te boven gaat.

Bron: internetconsultatie.nl.

Laatste nieuws