NL EN
DONEER NU!

Had ophoging alcoholleeftijd invloed op drugsgebruik?

5 december 2016

Had ophoging alcoholleeftijd invloed op drugsgebruik? Tijdens het Algemeen Overleg Drugs van 28 januari jongstleden heeft staatssecretaris Martin van Rijn toegezegd onderzoek te laten doen naar de vraag of jongeren meer drugs zijn gaan gebruiken als gevolg van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar voor zwak-alcoholhoudende drank.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de cijfers van het Peilstationsonderzoek Scholieren, een vierjaarlijks onderzoek naar middelengebruik onder schoolgaande jeugd. Daarnaast zijn gegevens gebruikt van de Leefstijlmonitor (2009 en 2011) van het CBS in samenwerking met het Trimbos-instituut en van de Antenne studies 2009 en 2014 (clubbers) en 2010 en 2015 (cafébezoekers) van het Bonger Instituut voor Criminologie in samenwerking met Jellinek.

Om de cijfers te duiden werden experts en jongeren benaderd. Experts uit de verslavingszorg, preventie, horeca, handhaving en wetenschap werd gevraagd naar hun recente professionele ervaringen met betrekking tot de onderzoeksvragen. Jongeren die ten tijde van de wetswijziging 16 of 17 waren en die al vóór hun 18e ervaring opdeden met ecstasy, amfetamine of cocaïne werden geïnterviewd om een beeld te schetsen van de effecten van de verhoging van de alcoholleeftijd op de setting en sociale context van drugsgebruik.

Ondanks het feit dat de kwantitatieve data niet volledig ondersteund worden door de kwalitatieve data, zijn de aanwijzingen zeer sterk dat er in de periode na 1 januari 2014 op landelijk niveau geen significante stijging te zien is in de prevalentie van drugsgebruik door 16- en 17-jarigen. Het Trimbos-instituut acht het niet aannemelijk dat de verhoging van de leeftijdsgrens voor zwak-alcoholhoudende drank geleid heeft tot een stijging van drugsgebruik onder 16- en 17-jarigen.

Bron: rijksoverheid.nl.

heeft-de-verhoging-van-de-leeftijdsgrens-voor-alcohol-geleid-tot-een-stijging-van-drugsgebruik-onder-16-en-17-jarigen.pdfheeft-de-verhoging-van-de-leeftijdsgrens-voor-alcohol-geleid-tot-een-stijging-van-drugsgebruik-onder-16-en-17-jarigen.pdf (1,58 MB)

Laatste nieuws